Katthem och förmedlare

Kattkommando Syds arbete
…bygger på intresserade personers engagemang för djur och särskilt för att katter som far illa ska få hjälp. Därför har ett antal katthem startats för att hjälpa hemlösa katter och andra katter som av olika skäl måste byta hem. De flesta av katthemmen drivs från medarbetarnas egna fastigheter. Dessa medarbetare ansvarar för och sköter katterna ideellt.

Stöd katthemmen
Våra katthem har egna plusgiron eller bankgiron. Gåvor kan skänkas till respektive katthem. Katthemmen kan också begära stöd från Kattkommando Syds centrala kassa för att ekonomin ska fungera. Stöd gärna våra katthem ekonomiskt då många katter på katthemmen är äldre katter som ingen visat intresse för och med stigande ålder ökar veterinärkostnaderna. Ansvariga för katthemmen ansvarar även för katter som finns i stödhem då inte alla får plats på katthemmen.

Övriga grupper och förmedlare
Utöver katthemmen har vi lokala grupper och enskilda förmedlare som ansvarar för katter placerade i stödhem.

 • Hemlösa katter Syd – KKS. BG 896-3159. Swish 123 389 38 64.
 • Smålandskatten i samarbete med KKS. BG 176-5858. Swish 123 354 81 61.
 • Hemlösa katter KKS Eslöv. PG 65 31 51-1. Swish 123 293 39 76.
 • Birgitta A katter. PG 76 25 30-4. Swish 123 228 81 65.

Nedan förmedlare och katthem använder sig av vårt centrala PG 138 39 84-0. Swish 123 554 90 27.

 • Annette Ö
 • Marie J
 • Anki I
 • Susanne T
 • Lyckehemmet

Lenas katthem lånar ut pg och swish vid behov till nedan förmedlare. OBS! Det är viktigt att gåvor märks så de hamnar rätt. PG 76 25 20-5. Swish 123 354 66 03.

 • Lena O, märk gåva med Lena O eller Kristianstadkatter.
 • BB katthem, märk gåva med BB.