Testamente

Kattkommando Syd hjälper många hemlösa katter vilket resulterar i stora veterinärvårdskostnader. Vi kastrerar, id-märker och vaccinerar alla katter. Varje katt som behöver veterinärvård erbjuds detta. För vissa katter blir det höga kostnader. Det krävs pengar för att vi ska kunna ge behövande katter veterinärvård. Därför är våra gåvogivare och testatorer helt centrala för att vi ska kunna hjälpa katter och rädda dem från hemlöshet.

Kattkommando Syd består av personer som brinner för att hjälpa katter som far illa. Vi arbetar ideellt på vår fritid för att rädda katter och hjälpa dem till ett bättre liv.

Det är en god idé att skriva testamente, särskilt om man inte har bröstarvingar. Om testamente saknas när man avlider, så går behållningen i boet automatiskt till Allmänna arvsfonden, som är en statlig myndighet. De delar inte ut pengar till kattorganisationer för hjälp till veterinärvårdskostnader eller kastreringar i syfte att  minska antalet hemlösa katter.

Men även med bröstarvingar har man rätt att bestämma hur hälften av behållningen ska fördelas. 50 procent går alltid till bröstarvingar enligt lag. 

Om du vill testamentera till Kattkommando Syd är det en fördel om du anger vårt organisationsnummer: 802436-6349. Men även om organisationsnummer saknas, men du har skrivit in Kattkommando Syd, så når testamentet oss. Aktuell adress som du även kan lägga till om du vill är: KKS, c/o Birgitta Carlsson, Mörtövägen 77c, 373 45 Rödeby.

För att testamentet ska vara lagligt måste din namnteckning bevittnas av två personer som inte är släkt eller upptagna i testamentet. Du behöver inte visa testamentets innehåll utan bara din namnteckning. De som bevittnar ska skriva sitt namn med namnförtydligande och telefonnummer. De ska göra detta samtidigt som de bevittnar din namnteckning.

Det kan vara bra att veta att man kan ändra sitt testamente helt och hållet eller göra tillägg till testamentet, som måste bevittnas på samma sätt som ursprungstestamentet. Senast skrivna testamente (och eventuella tillägg) gäller.

Du kan kontakta begravningsbyrå eller jurist för att skriva ditt testamente, men du kan även följa instruktionerna ovan. Det kan vara bra att lämna sitt testamente till begravningsbyrå/juristfirma. De får information när en person har avlidit.

Om du har katter eller andra djur, bör du skriva in i testamentet att djuren inte får avlivas och att Kattkommando Syd ska kontaktas.

Vill du ha information om vad det innebär att testamentera till Kattkommando Syd eller diskutera testamente, kontakta Birgitta Carlsson, ekonomiskt ansvarig i Kattkommando Syd. Det går bra att ringa 0708-87 35 10, maila birgitta@kks.nu eller skriva till adressen ovan.