Bli försäkringsfadder

Kattkommando Syd ansvarar för många katter vilket gör att kostnaden för foder, sand och veterinärvård är mycket hög. En stor del av katterna är katter som aldrig kommer att få egna hem. De kan vara äldre, skygga eller i behov av daglig medicin. För att underlätta och ge oss möjlighet att hjälpa så många katter som möjligt söker vi försäkringsfaddrar. Genom att försäkra in fler katter kan vi hålla nere veterinärvårdskostnaderna. Speciellt viktigt för äldre katter som oftare behöver veterinärvård.

Försäkringsfadderavgiften per katt är 90 kr/månad eller 1 080 kr/år. Det går att betala via plusgiro, bankgiro, swish eller stående överföring.

Gå till rubriken Katter och välj Alla katter så blir vårt sökformulär synligt. Kryssa i Försäkringsfadder och välj Filtrera så kommer alla katter som söker försäkringsfaddrar upp. Kontakta sedan kattens förmedlare. 

Det går också att fylla i detta formulär så väljer vi försäkringsfadderkatt.