Om Kattkommando Syd

KATTKOMMANDO SYD – FÖRENINGEN

Efter årsmötet 2022 ingår sju personer i styrelsen:

Ordförande: Lena Kristiansson
Vice ordförande: Annette Örn
Sekreterare: Therese Borg
Ekonomiskt ansvarig: Birgitta Carlsson
Webmaster, Anslagstavlan: Ann-Margaret Svensson
Ledamot: Christina Kikki Nylander
Transportör: Anna Norlin

Revisor:
Nils Willysson, Mörrum

Kattkommando Syd startades formellt i juli 2000 som en självständig del av Djurens Rätt Karlskrona. Men det allra första ”ärendet” var ett vanvårdsfall med 14 katter, där tre medlemmar i Djurens Rätt Karlskrona bestämde sig för att försöka hitta nya hem till katterna efter att djurskyddsinspektören i kommunen ingripit.

Det gick bra, inte minst tack vare att vi hade försäkrat oss om ekonomiskt stöd till veterinärkostnader från Chickas fond i Djurens Rätts riksorganisation. Men det var dramatiskt när vi stod hos veterinären en solig lördag, dan före Valborgsmässoafton var det nog, och vi fick veta att alla katterna hade öronskabb. Det gick inte att placera dem tillsammans med andra katter.

Flera av de bokade hemmen hade redan katter! Goda råd var dyra, men turligt nog lovade tre hem att ta dubbelt så många katter till att börja med, och vi kunde pusta ut. I två av hemmen behöll man så småningom alla: fyra stycken på vardera ställe!

Det dröjde inte länge förrän det ringde från veterinärstationen. En person hade kommit in med en frisk katt som skulle avlivas. Kunde vi hjälpa till? Givetvis, sade vi, om vi kan rädda en katt till livet, så gör vi det.

Nästa vecka kom nästa samtal. Och så ett till. Då sade vi att det är lika bra att ni hänvisar till oss så räddar vi livet på katterna.

På den vägen är det. Men det är mycket arbete! Och allt görs helt ideellt på fritiden av de aktiva i Kattkommando Syd.

Kattkommando Syds grundsyn är densamma som Djurens Rätts – För ett samhälle som inte förtrycker djur. Vi anser att ett djur har rätt till sitt eget liv. Därför avlivas inga katter även om det kan ta lång tid att hitta ett nytt hem.

Den 25 september 2005 beslöts på ett möte med förmedlare och andra funktionärer att KKS skulle bilda eget. Eftersom livräddningsverksamheten snabbt spred sig till andra kommuner och förutom hela Blekinge omfattade delar av Skåne och Småland samt Västerås och Stockholm (en kontaktperson), var det inte längre självklart att vara organiserade i en lokal organisation. Enligt Djurens Rätts stadgar kan lokalavdelningar omfatta en kommun eller flera som gränsar till varandra.

Vid mötet i september bildades en interimstyrelse med Birgitta Carlsson, Karlskrona, Ankie Hansson, Ljungby och Christina Hedlund, Bromölla. Ett förslag till stadgar diskuterades vid mötet.

Katharina Wettergren på Gotland skapade vår logotype, som första gången trycktes på KKS-bladet nr 6/2005.

Kattkommando Syds stadgar antogs på årsmöte i Kristianstad 28 januari 2007.