KKS-vänner

Vi får ibland förfrågan om ifall det går att bli medlem i Kattkommando Syd och visa sitt stöd på det viset. Vi har valt att i stället för medlemmar ha KKS-vänner. För 150 kronor per år får du ett kort som visar att du är KKS-vän.

När du betalar avgiften för KKS-vän gäller det ett kalenderår. Betalning efter 1 oktober registreras för nästkommande kalenderår. Stöd behövande katter genom att bli KKS-vän!

Sätt in avgiften på 150 kr till pg 138 39 84-0, glöm inte att skriva KKS-vän i meddelandefältet samt ditt namn och adress om du betalar med inbetalningsavi.

Om du har några frågor om KKS-vän, kontakta Inger.