Stödhem

Utöver våra katthem har vi behov av stödhem, familjer som tar emot katter i sina egna hem och behandlar stödkatter som om de vore sina egna. Kattkommando Syd bekostar veterinärvård och eventuell medicin medan stödhemmen står för mat, foder, kärlek och omsorg. Stödhemsplaceringar varierar i längd. Svårplacerade katter kan bli kvar under mycket lång tid. Medan katter är i stödhem jobbar vi med att hitta permanenta placeringar.

Kattkommando Syd har huvudansvaret för katten, stödhemmet har inte rätt att flytta, sälja eller skänka bort sin stödkatt även om de hittat ett hem till den. Alla sådana beslut måste först godkännas av ansvarig förmedlare.

Vi bistår med råd och stöd. Som stödhem har man ett eget ansvar och måste vara beredd på att det kan innebära lite arbete och inte alltid flyter helt problemfritt. Vissa katter behöver mer engagemang medan andra funkar från första stund. Tålamod och förståelse behövs.

Tack till alla stödhem. Ni gör jätteinsatser! Det är inte alltid lätt, akuta situationer, katter som blir sjuka och mycket som händer.

Fler stödhem behövs! Om du är intresserad av att hjälpa till som stödhem kan du fylla i stödhemsanmälan.

Du kan annars själv leta efter stödkatter genom att gå till rubriken Katter. Välj Alla katter så blir vårt sökformulär synligt. Kryssa i Stödhem och välj Filtrera så kommer vissa av de katter som söker stödhem upp. Kontakta sedan kattens förmedlare. 

Ett stort tack även till alla andra medarbetare! Ni som hjälper till att vakta fällor, transporterar katter, hanterar administrativa uppgifter eller uträttar andra kattärenden.

Ni är guld värda! Vi är alla del av Kattkommando Syd.