Stående överföring

Vid betalning av faddergåvor som görs månadsvis kan det underlätta att begära stående överföring via sin bank. Då överförs samma summa vid samma tid varje månad utan att information ges ut i förväg.

Det går inte att återkalla enskild dragning men det går att återkalla hela betalningsuppdraget. Kontohavare kan när som helst säga upp stående överföring.

Beroende på vilken bank man använder så kan det bli så att banken tar ut en avgift för att sköta betalningsuppdraget.

Autogiro är inte detsamma som stående överföring. Kattkommando Syd är inte anslutet till att använda sig av autogiro som är en tjänst där företag drar överenskommen summa.