BB katthem

Pensionärshem
Här bor endast svårplacerade katter som inte lär få egna hem. Katterna är antingen äldre eller har kroniska bekymmer. Från att tidigare ha varit ett större katthem som räddat ett stort antal nödställda katter är det sedan länge intagningsstopp. Katthemmet fungerar numer som sjuk- och pensionärshem. Är endast någon enstaka katt som skulle kunna placeras i nytt hem.

Ökade kostnader
Då katterna är äldre är också kostnaderna högre, vissa behöver specialfoder eller mediciner och veterinärbesöken blir allt tätare. För att stödja katthemmets verksamhet tas gåvor tacksamt emot. Då BB katthem använder Lenas katthems pg 76 25 20-5 och swish 123 354 66 03 är det viktigt märka gåva med BB så gåva kommer rätt.

Fadder
Katterna går att se på hemsidan bland Lenas katthems katter och är i stort behov av faddrar som stöder verksamheten ekonomiskt. Vill du bli fadder åt någon katt? Och skänka valfri gåvosumma månadsvis för trygghet i ekonomin? Kontakta lena@kks.nu.