Hökamåla Katthotell

Hökamåla Katthotell är ett av Kattkommando Syds (KKS) katthem som ligger i Rödeby norr om Karlskrona. Katthemmet tog emot sina första katter 2004. Två bodar om 15 kvm vardera och med lika stor uterastgård uppfördes 2011. En karantänsbod med uterastgård finns också.

Många katter har passerat katthemmet innan de fått permanent hem. Skygga katter har fått stanna kvar, då det varit svårt att hitta hem till dem. Men även tama katter bor på katthemmet. De senaste åren har inte så många tillkommit utan jag försöker istället hitta nya hem till katter som anmälts till KKS så att de ska slippa mellanlanda på katthem eller i stödhem.

Katterna i Hökamåla behöver både mat och veterinärvård, så gåvor mottages tacksamt. Sätt in din gåva på pg 56 53 40-7. Om du vill lämna kattmat, sand, eller andra saker, maila birgitta@kks.nu eller ring 0708-87 35 10.

Före pandemin var det öppet hus på katthemmet varje månad, men tills vidare är det stängt.