Linus Katteria

Linus Katteria i Finja öppnades av Marita Ljunggren på den egna tomten under 2004. Genom åren har hemlösa och övergivna katter från hela Skåne tagits omhand och fått veterinärvård och annat som de haft behov av. Majoriteten av dessa katter har fått nya hem över hela Sverige.

Fram till 2015 pågick verksamheten med full kraft. Under det året skedde förändringar av privat natur vilket fick till följd att det blev nödvändigt att dra ner på intaget av katter. I dagsläget tas det inte in några fler katter.

På katthemmet finns det för närvarande 15 katter kvar som inte fått egna hem. De bor kvar som stödkatter och får den mat och veterinärvård som de är i behov av vilket innebär en stor omkostnad. Dessa katter har idag faddrar som bidrar till denna kostnad men som inte täcker den helt.

På katthemmet finns det fälla och chipläsare. Tillstånd för verksamheten finns.

Sätt in gåva på BG 710-8202 för att stötta Linus Katteria. Gåvor i form av kattmat, kattsand och kattleksaker med mera tas tacksamt emot.