Bli veterinärvårdsfadder

Kattkommando Syd får kontinuerligt in nya ärenden och en del katter som tas om hand placeras i stödhem eller på våra katthem. Alla katter får inte permanenta hem och så länge katterna bor på något av våra katthem eller i stödhem har vi ekonomiskt ansvar för dem. Veterinärvårdskostnaderna är stora. Om man blir veterinärvårdsfadder, hjälper man till att betala veterinärvård.

Veterinärvårdsfadder-avgiften stannar i Kattkommando Syd istället för att betalas till försäkringsbolag. Det innebär att vi kan använda alla pengarna när en katt med veterinärvårdsfadder behöver veterinärvård istället för att betala fast och rörlig självrisk till försäkringsbolag.

Det går förstås inte att veta i förväg vilka katter som blir sjuka eller skadade, men det kan vara bättre att försäkra äldre katter och låta yngre katter få veterinärvårdsfadder. 

Försäkringsfadderavgiften per katt är 100 kr/månad eller 1 200 kr/år. Det går att betala via plusgiro, bankgiro, swish eller stående överföring.

Fyll i detta formulär så väljer vi veterinärvårdsfadderkatt.