Intresse-/Stödhemsanmälan, Cecilia Larsson

Intresse-/Stödhemsanmälan, Cecilia Larsson


Detta är en intresseanmälan på en katt för ett permanent hem eller ett stödhem.
Kontrakt skrivs alltid oavsett om det gäller ett permanent hem eller ett stödhem.

VIKTIG INFORMATION! Längst ner i detta formulär får du välja om du vill godkänna att din adress sparas i vårt adressregister eller inte. Anledningen till att detta görs är för att vi ska kunna skicka ut KKS-bladet per post till dig 1-2 gånger om året. Men även om du inte vill att dina adressuppgifter sparas så måste ändå samtliga obligatoriska fält fyllas i.
En kopia av formuläret skickas till KKS adressregister.